19.12.2018

Ny daglig leder for Helgeland Plast

Finn Ola Helleberg går 1. april inn i stillingen som daglig leder for AKVA groups datterselskap Helgeland Plast. Helleberg kommer fra Statens innkrevingssentral, hvor han har vært direktør siden 2015.
finn-olav-helleberg webFinn Ola Helleberg har bred erfaring fra en rekke lederstillinger, deriblant som direktør for Statens innkrevingssentral, direktør for Høgskolen i Nesna og flere lederstillinger i Forsvaret. Helleberg har også sin utdannelse fra Forsvaret, hvor han gått Hærens Krigsskole og i tillegg tatt en mastergrad i Military Art and Science samt fordypning i ledelse ved US Army Command and General Staff College.  

– Det er en stor glede å få ønske Finn Ola velkommen i teamet. Med hans erfaring er jeg trygg på at vi har riktig mann på plass for å utvikle Helgeland Plast i tråd med våre mål og ambisjoner. Helgeland Plast har et stort potensiale og vi har lagt ned betydelige investeringer for å utvide og effektivisere driften, sier Hallvard Muri, konsernsjef i AKVA group. 

Helleberg tiltrer i stillingen 1. april neste år og vil ha sitt daglige virke ved selskapets administrasjon på Båsmosjyen. Her blir han øverste leder for cirka 70 ansatte. 

– Jeg oppfatter både AKVA group og Helgeland Plast som solide, fremtidsrette virksomheter med en god retning for framtiden. Jeg ser fram til å bli en del av teamet som skal bygge videre på det en har fått til fram til nå, sier Finn Ola Helleberg.