30.06.2016

Ny effektiv, skånsom og fjernbetjent vaskerigg fra AKVA group og Sperre AS

Ny effektiv, skånsom og fjernbetjent vaskerigg fra AKVA group og Sperre AS
fnc8 - web2Sperre AS er ledende på ROV teknologi. Bedriften har gjennom mange år utviklet, produsert og solgt ROV’er (Fjernstyrte undervannsfarkoster) fra sitt anlegg på Notodden i Telemark. Produktene fra Sperre AS er kjent for god kvalitet og er mye benyttet i akvakulturnæringen i Norge.

AKVA group ASA leverer teknologiløsninger og har i tillegg et godt utbygget serviceapparat som er rigget med verksteder og kompetent personell som kan ta hand om behovet til akvakulturnæringen langs kysten, der oppdrettsanleggene ligger.

Fjernstyrt vaskerigg – Flying Net Cleaner
Første resultat av det strategiske samarbeidet er utvikling, produksjon, salg og service av en fjernbetjent vaskerigg. Sperre AS har utviklet produktet og AKVA group står for markedsføring, salg og service.

Det unike med den nye vaskeriggen er at den «svømmer» langs notlinet i merden og vasker med høytrykks sjøvann. Det er ikke noe som griper inn i nota og kan skade og rive hull i denne. Faren for rømming reduseres dermed betydelig. Flying Net Cleaner er basert på et patentsøkt prinsipp som sikrer at riggen er i balanse uansett om den vasker horisontalt, vertikalt eller opp ned. Dette gjør det enklere for operatøren å velge den vaskeretning som er mest hensiktsmessig uansett hvilken type not man har med å gjøre.

Hastigheten på vaskeriggen er viktig for de som utfører jobben. Flying Net Cleaner kan oppnå en vaskeeffektivitet som er langt over det konkurrentene pr i dag kan tilby.

Flying Net Cleaner bygget med standard ROV-komponenter som er lette å rengjøre og å desinfisere. Brukervennligheten til Flying Net Cleaner er også stor ved at det er bygget inn flere auto-funksjoner, sensorer som overvåker vasken og avanserte kamerasystemer. Den nye Flying Net Cleaner er også forberedt for oppsamling av avspylte organismer

Tilpassede høytrykksaggregat
AKVA group leverer og tilbyr service på høytrykksaggregat som er tilpasset den nye Flying Net Cleaner. Pumpene som leveres er fra Kamat eller Hammelmann. Begge pumper er kvalitetsprodukter som er spesielt tilpasset det miljøet man arbeider med ved merdvasking.

Service er sentralt.
Selv om Sperre as sine produkter er kjent for driftssikkerhet, vil samarbeidet mellom Sperre og AKVA group gjør at kundene kan være trygg på at tilgang til reservedeler og kompetanse ikke er langt unna. AKVA group sine servicebaser og personell vil også bli tilgjengelig for Sperre AS sine ROV kunder for å få lokal og dermed raskere service på produktene. Oppetid er viktig for brukere av utstyr til servicetjenester, og gjennom dette samarbeidet vil begge bedriftene bidra til at kundene får en bedre opplevelse av service på sine produkter.

dsc00022 img 1596