30.06.2015

Ny fôrflåte for eksponerte lokaliteter

Mange norske lakseoppdrettere kommer fra en bakgrunn i fiskeindustrien og er vant til uvær langs en røff kyst fra 60 ° til 70 ° Nord.
2015-feed-barge-for-high-exposureOla Helge Holmøy eier Eidsfjord Sjøfarm og fiskebåtrederiet Prestfjord, som i de senere årene har bygd flere topp moderne fiskebåter. Etter å ha anskaffet to AF 400 flåter fra AKVA group i fjor ønsket de seg nå enda en AKVA-flåte. Denne gangen hadde de imidlertid litt andre ønsker for design og løsninger. De ønsket en flåte med baug og V-bunn, mer lik en båt. Tøffere lokaliteter stiller større krav til konstruksjon og Eidsfjord Sjøfarm ønsket en flåtekonstruksjon som ville tåle enda mer sjø enn de allerede sjødyktige flåtene fra AKVA group. Flåten skal brukes til produksjon av laks på utsatte lokaliteter i Vesterålen og Senja.

«Tanken vår med å bygge flåte med baug og bunnriss, mer likt en båt, var at vi skulle kunne få bedre arbeidsforhold til våre ansatte på de lokalitetene som var verst værutsatt. Med denne konstruksjonen forventet vi økt stabilitet og mer behagelige bevegelser i dårlig vær slik at våre ansatte kunne arbeide/bo ombord selv under tøffere værforhold enn tidligere», sier Roger Simonsen, administrerende direktør i Eidsfjord.

Disse ideene førte til at Eidsfjord tok kontakt med Jørn Sivertsen. «Vi har samarbeidet med AKVA group og Jørn Sivertsen gjennom mange år og når vi la frem våre ønsker om en slik flåte, og spurte om de var interessert i å utvikle en  slik flåte sammen med oss så stilte de seg positive».

«Det nye flåtekonseptet, AC600 PV med baug, v-bunn og kjøl, er beregnet for virkelig tøffe og eksponerte lokaliteter. V-bunnen øker stabiliteten i vannet fordi en større del av skroget vil være i kontakt med sjøen hele tiden. Når bunnen av flåten får bedre sjøkontakt vil dette redusere uønsket krengning og slag ved høy sjø. Flåten har fôrkapasitet på totalt 635 tonn fordelt på 8 siloer. Det nye konseptet gir med andre ord enda bedre stabilitet og økt komfort ombord», forteller Jørn Sivertsen, salgsansvarlig region midt, AKVA group.

Et annet ønske fra Eidsfjord var utvidet ensilasjekapasitet og frittstående PE tanker for ensilasje. Tidligere flåter har ensilasjetankene ut mot skutesida som en integrert del av flåtekonstruksjonen. I den nye løsningen har man benyttet baug og hekkseksjonen for å utvide kapasiteten. Dette ensilasjesystemet har frittstående sirkulærere polyetylen tanker med kapasitet på 65 m3. Det at flåten har v-bunn og kjøl gjør renhold i silorommene enklere. Ved hjelp av industrivannstank som samler opp ferskvann fra taket og integrert høytrykkvasker spyles silorommene og avløpsvannet pumpes til tank via pumpesumper i kjølen.