09.10.2017

Ny landbasertkontrakt med Sisomar

AKVA group skal bygge et nytt landbasert anlegg til smoltprodusent Sisomar AS. Oppdraget føyer seg inn i en uavbrutt rekke utbygginger og moderniseringer de siste 10 årene.
sisomar-2– Vi er svært takknemlige for at Sisomar nok en gang velger AKVA group som partner til dette spennende prosjektet, sier Ole Gabriel Kverneland, salgssjef Landbasert i AKVA group, og legger til: 

– Spesielt er vi glad for å få jobbe med en kunde som virkelig ser verdien av å utvikle gode løsninger i tett samarbeid med oss i leverandørleddet. Dette gjør at vi over tid spiller hverandre gode og i felleskap bygger stadig bedre anlegg.   

AKVA group har levert en rekke nye fasiliteter til Sisomar de siste 10 årene.

Biologi i fokus
Sisomars filosofi ligger tett opp mot AKVA groups underliggende strategi om å utvikle teknologiske løsninger med fisken og biologien i bunn. 

– Det handler om å legge til rette for at fisken skal trives så godt som overhodet mulig og dermed utrykker sitt fulle biologiske potensial. Ved å bry oss om fisken, får vi bedre vekst og høyere overlevelse, sier Kverneland. 
Jon Meisfjord, daglig leder i Sisomar, forteller at selskapet har sterkt fokus på løsninger og drift som sørger for at fisken ikke opplever unødvendig stress. 

– Dette er selvsagt viktig for økonomien i smoltproduksjon, men vi tror også det er viktig for å ivareta næringens omdømme på sikt. Per i dag ligger vi i Sisomar på et smoltutbytte på 0-åringer i området 93 til 95 prosent. Tilvekstmessig er både vi og næringen for øvrig ennå langt unna å kunne utnytte fiskens fulle potensial, men vi ser at tiltakene vi setter inn med forbedret teknologi gir effekt. Nå starter arbeidet med å sette produksjonen etter flere år med utbygging, sier han. 
Sisomar er også opptatt av å bygge anlegg som tar i bruk moderne teknologi og automasjon, og dermed gir de ansatte de beste forutsetninger for å gjøre jobben sin på en trygg og effektiv måte. 

– På den måten kan vi frigjøre arbeidskapasitet til heller å fokusere på at fisken har det best mulig, poengterer Meisfjord.  

AKVA group og Sisomar er begge opptatt av å utvikle teknologiske løsninger på fiskens premisser

Langvarig samarbeid
I løpet av de siste 10 årene har AKVA group levert en rekke nybygg og moderniseringsprosjekter til Sisomar. 

– For oss har det vært viktig å ikke bare finne en utstyrsleverandør, men en samarbeidspartner vi vet er til stede for oss også etter at anlegget er bygget. Vi har lang erfaring med leveranser fra AKVA group og er trygge på at vi også denne gang klarer å få til et driftssikkert og effektivt anlegg, sier Meisfjord.