05.05.2015

Ny produksjonsrekord i 2015

Det går mot et nytt rekordår for leveranser av kamerasystemer fra Produksjonsavdelingen på Bryne.
2015 feed camera boom«I løpet av fjoråret leverte vi totalt 860 undervannskamera og satte dermed ny produksjonsrekord», sier Kjell Einar Pollestad, Produksjonssjef på Bryne. Release av den nye Digitale CAP'en med ny infrastruktur gjorde også sitt til at vi toppet tidligere rekorder. «Det ser ut som om produktet har blitt godt mottatt i markedet. Systemet har vist seg å være stabilt og statistikk viser svært få avvik på ytelse og kvalitet», fortsetter han.
 
I første kvartal 2015 hadde vi en formidabel ordreinngang som, medregnet leverte kamera, allerede da utgjorde rundt 950 kamerasystemer for levering i 2015. "Basert på utestående tilbud og generell input vil jeg anslå vi vil passere 1000 leverte kamera med god margin før året er omme", sier Kjell Einar. Ordrene kommer hovedsakelig fra Nordic (både ordinære salg og utleie), UK og Canada, men trenden er klar også i andre markeder og for ulike arter. Fôringskameraene og overvåkiing er desidert det beste verktøyet for å oppnå lavest mulig FCR (fôrfaktor). Fôr er den største innsatsfaktoren i oppdrett, så det er lønnsomhet å hente i optimalisert fôring.   

Her på Bryne produserer vi også et av AKVA groups hjørnesteinsprodukter, Akvasmart fôringsanlegg. AKVA group oppfant verdens første sentraliserte fôringssystem i 1979, og tusenvis av systemer er nå i bruk over hele verden. I 2014 har vi også produsert rekord antall sentrale komponenter til disse, rundt 250 Velgerventiler, 370 Doserere og godt 1100 Rotorspredere. 
 
På grunn av arbeidsmengden i produksjonen og for å være godt rustet til å håndtere økningen i volum, har produksjonsavdelingen nå ansatt to nye medarbeidere.
 
«Det har vært en fremragende innsats og stå-på-vilje fra gjengen i produksjonen. Innsatsen har gjort oss i stand til å nå nye mål og slå alle tidligere rekorder uten at det har gått på bekostning av kvalitet. Uten dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø med mye humor hadde vi ikke lykkes.» avslutter Kjell Einar, tydelig stolt.