02.06.2017

Nyheter på løpende bånd

Fjordlaks Aqua vil doble produksjonen, og gjennomfører store investeringer på mange områder. Den aller siste omhandler et komplett levert matfiskanlegg fra AKVA group.
fjordlaks avtaleI fjor sommer ble Fjordlaks Aqua med totalt syv matfiskkonsesjoner kjøpt opp av Hofseth-gruppen, sammen med de japanske selskapene Yokohamo Reitu og Aliance seafood.
Nå presenterer den nye konsultasjonen nyheter på løpende bånd. Tidligere i vår ble det kjent at de, gjennom sitt heleide datterselskap Aqua Shipping, har kontrahert en brønnbåt med ett volum på 1400 kubikkmeter. I tillegg har de inngått avtaler om investeringer på 200 millioner kroner i oppgradering av det eksisterende settefiskanlegget i Tafjord i Nordal kommune på Sunnmøre.
 
Komplett matfiskanlegg
Oppgradering av settefiskanlegget gjør det mulig for Fjordlaks Aqua å produseres stor smolt for utsett i sjø, noe som vil gi en sterk økning i produksjonen av matfisk. Men dette krever også oppgradering av sjøanlegget, og for å kunne ta imot så store volum har selskapet nå inngått avtale med AKVA group om levering av et komplett anlegg for produksjon i sjø.
 
Hele systemet montert på lokalitet
Fjordlaks Aqua har en begrenset administrasjon, og kan ikke bruke tiden sin til å administrere en så stor leveranse som et komplett matfiskanlegg er.
- Vi valgte AKVA group fordi det er en velkjent og god leverandør som kan levere hele systemet komplett på lokalitet. I tillegg kunne AKVA group levere på en gunstig tid, og det var viktig for oss, sier Svein Flølo i Fjordlaks Aqua.
 
Mye nytt for Fjordlaks
Et nytt komplett matfiskanlegg betyr også en ny driftsform for Fjordlaks. Så langt har selskapet bare brukt stålanlegg, men går nå over til plastmerder med fôrflåte og landstrøm. Investeringen i et komplett anlegg med fôringsflåte og landstrøm er bra fordi det gir mer effektiv drift, men det er også positivt for miljøet. Landstrøm og lagringskapasitet for fôr bidrar til mindre transport med arbeids båter til og fra anlegget.
Et annet miljøaspekt ved den nye lokaliteten på Skjortnes i Storfjord er at selskapet etablerer seg i to smittehygieniske soner, med organisert brakklegging.
 
Mangler bare fisk og fôr
Leveransen fra AKVA group innebærer et helhetlig anlegg med alt det som trengs på lokaliteten. Det eneste som mangler nå, er fisk og fiskefôr, sier regionsjef Roy M. Ohren i AKVA group.

​Som en del av leveransen;
Egersund Net - not og fuglenett
​Egersund Trading - fortøyningsløsningn og markeringslys
AMS - montering og utlegg av fortøyninger
​Polarcirkel - hamsterhjul, 130 m merder og 3 stk 845 Cabin båter