22.11.2017

Oppgradering i rute

AKVA groups datterselskap Helgeland Plast vokser bokstavelig talt dag for dag. I disse dager blir det installert en fjerde ekstruderlinje som gir selskapet en betydelig kapasitetsøkning.
ombygging-1Mens selskapets båtproduksjon allerede er flyttet til større lokaler i Mo Industripark, er det nå full byggeaktivitet i fabrikklokalene i Båsmosjyen. Alle de tre eksisterende produksjonslinjene for rør, også kalt ekstruderlinjer, blir oppgradert i tur og orden i løpet av høsten. I disse dager blir også en ny, fjerde linje installert i lokalet som tidligere huset produksjon av rør- og merddeler. Denne skal tas i bruk fra nyåret. 
Ved siden av å øke kapasiteten, gjør oppgraderingen Helgeland Plast i stand til å produsere rør med dimensjoner på opptil 1.200 millimeter (tidligere maksdimensjon har vært 900 millimeter). Bedriften investerer også i anlegg for resirkulering av vann. Vann som blir brukt til å kjøle ned rørene under produksjonen, går i dag rett ut i havet. Nå vil det i stedet gå i et kretsløp, hvor det samme vannet kjøles ned og brukes om igjen. Mindre vannforbruk vil gi både miljøgevinster og en økonomisk fordel.  – Ny ekstruderteknologi vil gi oss raskere omstilling mellom ulike rørdimensjoner og mindre skrap som må smeltes om. Vi får en større bredde i dimensjoner og bedre fleksibilitet, som er viktig mot både vann- og avløpsmarkedet og mot landbasert oppdrett, hvor de enkelte prosjektene ofte er svært sammensatte, sier daglig leder Stig Meisfjord.Oppgraderingen inkluderer også en utvidelse av tomtearealet, ny innkjøring og andre tiltak for å bedre logistikken og utnyttelsen av lagerområdet.