22.11.2017

Oppgradering i rute

AKVA groups datterselskap Helgeland Plast vokser bokstavelig talt dag for dag. I disse dager blir det installert en fjerde ekstruderlinje som gir selskapet en betydelig kapasitetsøkning.
ombygging-1Mens selskapets båtproduksjon allerede er flyttet til større lokaler i Mo Industripark, er det nå full byggeaktivitet i fabrikklokalene i Båsmosjyen. Alle de tre eksisterende produksjonslinjene for rør, også kalt ekstruderlinjer, blir oppgradert i tur og orden i løpet av høsten. I disse dager blir også en ny, fjerde linje installert i lokalet som tidligere huset produksjon av rør- og merddeler. Denne skal tas i bruk fra nyåret. 




















Ved siden av å øke kapasiteten, gjør oppgraderingen Helgeland Plast i stand til å produsere rør med dimensjoner på opptil 1.200 millimeter (tidligere maksdimensjon har vært 900 millimeter). Bedriften investerer også i anlegg for resirkulering av vann. Vann som blir brukt til å kjøle ned rørene under produksjonen, går i dag rett ut i havet. Nå vil det i stedet gå i et kretsløp, hvor det samme vannet kjøles ned og brukes om igjen. Mindre vannforbruk vil gi både miljøgevinster og en økonomisk fordel.  















– Ny ekstruderteknologi vil gi oss raskere omstilling mellom ulike rørdimensjoner og mindre skrap som må smeltes om. Vi får en større bredde i dimensjoner og bedre fleksibilitet, som er viktig mot både vann- og avløpsmarkedet og mot landbasert oppdrett, hvor de enkelte prosjektene ofte er svært sammensatte, sier daglig leder Stig Meisfjord.



Oppgraderingen inkluderer også en utvidelse av tomtearealet, ny innkjøring og andre tiltak for å bedre logistikken og utnyttelsen av lagerområdet.