10.01.2018

På utkikk etter de beste biologiske løsningene

Biologiene i AKVA group spiller en nøkkelrolle for å ivareta at teknologien selskapet leverer ikke bare er innenfor kravene til god dyrevelferd, men skaper best mulig forhold for fisken.
salmon– Bare for å ha parkert det med én gang: Ja, fisk føler smerte! Derfor er også fisken beskyttet av regelverk på linje med vanlig husdyrhold, slår biolog Guttorm Lange fast.

Som produktansvarlig for lys, miljøsensorikk, undervannsfôring og dødfisksystem i AKVA group er han klinkende klar på at all metodikk og teknologiutvikling i selskapet skal være forankret i fiskevelferd.

– God fiskevelferd gir god helse – som igjen kan omsettes til høyere overlevelsesrate, bedre vekst og til syvende og sist – bedre økonomi for kundene våre. Derfor er vi alltid på utkikk etter løsninger som fremmer god velferd, sier han.Gledelig utvikling
Lange er en av flere biologer ansatt i AKVA group. Sammen jobber de på tvers av ulike fagområder for å ivareta at teknologien selskapet leverer og utvikler fremmer god velferd. Hans kollega Trude Olafsen, som er sivilagronom i akvakultur og ansvarlig for langsiktige strategiske prosjekter, gleder seg over at det biologiske aspektet får stadig større oppmerksomhet i bransjen.

– Bransjen blir stadig mer avansert og fokuset dreier seg mer og mer i retning av at det er levende individer vi håndterer. Det har ikke vært enkelt å definere hva som ligger i begrepet «fiskevelferd», men nå begynner forskningen å komme fram til stadig mer håndfaste resultater som vi kan forholde oss til. For oss i AKVA group er det viktig å ikke bare holde oss oppdatert på ny forskning, men sørge for at produktene og løsningene vi leverer er med på å skyve bransjen i riktig retning, sier hun.Dokumenterer resultater
Bruk av lys er et godt eksempel på hvordan teknologi påvirker fiskens biologi. I sommer lanserte AKVA group en ny type lampe, AKVA Aurora SubLED Combi, som gir en unik kombinasjon av blått, grønt, hvit kontrast og ultrafiolett LED-lys. Ved hjelp av det grønne og blå lyset kan oppdretterne utsette fiskens kjønnsmodning (eller styre smoltifiseringen i kar), mens UV-lyset bidrar til å trekke fisken dypere ned i merden.

– Dokumenterte resultater viser at når fisken holder seg på dypere vann, er mindre utsatt for lus. Vi kan med andre ord bruke lys som virkemiddel for å styre fiskens adferd slik at den unngår like heftige lusepåslag som i overflaten, påpeker Guttorm Lange.

Av samme grunn har også AKVA group utviklet en ny type undervannsfôrer, AKVA Subsea Feeder, slik at fisken ikke søker opp mot overflaten for å finne mat. Lysene trekker fisken ned om natten og undervannsfôreren om dagen. Kombinasjonen av produktene er testet grundig ut i samarbeid med utvalgte kunder og vi ser at det virker.

– Kundene våre har meget god bestillerkompetanse og vi får mange både forskjellige og gode spørsmål. Det skal vi møte med god dokumentasjon, slik at kunden vet at produktene holder det vi lover. Vi kjører derfor omfattende tester av alle nye produkter for å dokumentere resultater og anbefaler alltid trinnvise installasjoner, slik at kundene også ser at produktene fungerer før de går til større investeringer, sier Guttorm Lange.