08.05.2018

Politisk interesse for AKVA group

I løpet av de siste ukene har vi vært så heldige og ønske velkommen både nasjonale, regionale og kommunale politikere til vårt hovedkontor på Bryne.
departementI løpet av april har både Nærings- og fiskeridepartementet, samt en delegasjon KrF-politikere fra ulike politiske nivå, besøkt kontoret på Bryne. Havbruksbransjens attraktivitet i arbeidsmarkedet, lokale arbeidsplasser, utviklingskonsesjoner og bærekraftig teknologiutvikling er noe av det som har stått på agendaen. 

– Det er alltid kjekt å få presentere AKVA group til politikere og byråkrater som jobber med regelverket som påvirker næringen. Vi har fått gode spørsmål om både oss som selskap og om våre synspunkt, sier utviklingsdirektør i AKVA group, Trond Severinsen.

Operasjonsleder Ola Hausken mener det er spesielt positivt å få møte politikere og byråkrater fra både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

– Enten det gjelder vår rolle som lokal arbeidsgiver eller politiske føringer for utvikling av norsk havbruk, har vi mye å tjene på å dele av våre erfaringer, sier han og trekker spesielt fram debatten rundt utviklingskonsesjonene.

– Vi stiller spørsmål ved hvorfor tildelingene har gått til så mange «Månelandingsprosjekter», som krever store investeringer i utvikling av ny teknologi. Slik vi ser det, vil det være langt mer bærekraftig å bygge videre på kjent teknologi og kunnskap. Dette budskapet håper vi de besøkende har med seg når ordningen skal evalueres. 


Positive KrF-politikere på besøk hos AKVA group. Fra venstre: Kjell-Einar Pollestad, Produksjonsleder, Olaug Bollestad, stortingsrepresentant, Solveig Ege Tengesdal, Fylkesordfører i Rogaland, Sverre Risa, varaordfører i Time kommune og Ola Hausken, operasjonsleder i AKVA group.