11.12.2015

Postsmolt kontrakt for Plastsveis AS

Plastsveis AS, et datterselskap av AKVA group ASA, inngikk i slutten av November en avtale om bygging av nytt anlegg for postsmolt til Sisomar AS
plastsveis bilde artikkelProsjektet er enda et tegn på at trenden i oppdrettsnæringen går i retning av å flytte større deler av vekstfasen på land gjennom å øke størrelsen på smolten før den settes i sjøen.

Vi ser for øyeblikket en betydelig interesse for stor smolt i markedet forteller Ole Gabriel Kverneland, Salgssjef Landbasert i AKVA group ASA. Mange av våre kunder har allerede gjort omfattende forsøk på produksjon av stor, sjøvannsadaptert smolt og dette har gitt meget gode resultater både på land og på sjø. Interessen har ikke blitt mindre av at de siste forsøkene som har blitt gjort peker i retning av at landbasert produksjon av postsmolt kan gi mindre lusepåslag i tillegg til lavere dødelighet og raskere vekst.

Avtalen har en verdi på nesten 35 millioner NOK. Anlegget som skal bygges er planlagt med 12 stk tanker med en diameter på 12 meter og dimensjoneres for å kunne drives med en saltholdighet på ca 15 promille.

Dette er tidenes største ordre for Plastsveis forteller Sten Roald Lorentzen, Administrerende Direktør i Plastsveis AS. Postsmolt er et særdeles viktig satsingsområde for oss og vi er overbevist om at dette er et riktig steg for oppdrettsnæringen. Vi er svært glade for at Sisomar også denne gang velger Plastsveis AS som totalleverandør av oppdrettsteknologi og at vi kan fortsette et meget godt og gjensidig fruktbart samarbeid.