11.05.2016

Q1 - AKVA group er i rute med en god start på året

AKVA group er i rute og har fullført det beste først kvartalet noensinne. Inntektene i Q1 2016 var på 393 MNOK (325 MNOK) og EBITDA var 40 MNOK (27 MNOK). EBITDA marginen i første kvartal var 10.1% (8.2%). Alle forretningsområder bidrar positivt til resultatet i første kvartal. Ordreboken ved utgangen av kvartalet på 697 MNOK er den høyeste noensinne.
corporate profile image fish 2 compressed«AKVA group er i rute med en god start på året både operasjonelt og finansielt. De siste årenes transformasjon av AKVA group til å bli et mer lønnsomt og diversifisert konsern er reflektert i Q1 resultatet. Alle våre tre forretningsområder bidrar nå til de gode finansielle resultatene», sier konsernsjefen i AKVA group ASA Trond Williksen.
 
Merdbasert teknologi
Det nordiske området hadde et bra første kvartal. Januar og februar er tradisjonelt de siste to månedene i  lavsesongen for det nordiske merdbaserte teknologiområdet. Et bredere spekter av produkter bidrar til de gode finansielle resultatene. Hoveddriverne er AKVAsmart produktene (sensorikk og foringsanlegg), flåter og Polarcirkel merder.
 
Vi har, som forventet, hatt lav aktivitet i vår Chilenske operasjon. Våre inntekter i Q1 i Chile er hovedsakelig knyttet til service. Canada har en lik start på året sammenlignet med samme periode i 2015. Vår operasjon i Canada er lean og effektiv. Australia fortsetter å være en liten, men lønnsom operasjon.
 
UK hadde en grei start på året og fortsetter å ha en høy andel av inntektene fra service og utleie. Tyrkia har hatt en veldig god start på året og opplever økt aktivitet innen salg av utstyr til Sea Bass og Sea Bream industrien. Vi har hatt lav aktivitet i eksport til fremvoksende markeder i Q1, men med økende aktivitet i noen markeder. Dette området preges av få, men store kontrakter, og dette gir resultatmessige svingninger fra kvartal til kvartal.
 
Software
AKVA group Software AS hadde en god start på året og Wise lausnir ehf opplevde forbedret resultat i forhold til samme periode i 2015. Wise Blue AS, et norsk datterselskap av Wise ehf, er en liten men lønnsom operasjon. Software fortsetter å investere i utvikling av nye produktmoduler. Disse produktmodulene vil styrke de finansielle resultatene til Software segmentet ytterligere.
 
Landbasert teknologi
Landbasert utgjorde 20% av den totale omsetningen i Q1 og Landbasert teknologi hadde en vesentlig bedret lønnsomhet sammenlignet med samme periode i 2015. Plastsveis AS er i rute med en god start på året. AKVA group Denmark A/S hadde en brukbar start på året, men det er fortsatt rom for ytterligere forbedring finansielt.
 
Ordrebok
Vi har opplevd god aktivitet i markedet gjennom hele Q1 2016. Ordreinngangen i Q1 var 441 MNOK (367). Ordreboken var ved utgangen av Q1 på 697 MNOK (547). Dette er den høyeste ordreboken noensinne for AKVA group. Den store landbaserte kontrakten på ca 186 MNOK (150 MDKK) som ble annonsert i en egen børsmelding 4. april 2016 er ikke inkludert i Q1 ordreboken. Kontrakten vil bli inkludert Q2 ordreboken i neste kvartalsrapport.
 
Balansen
Balansen fortsetter å være veldig solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er 4.3% (10.8%). Vi klarer å holde veldig lav arbeidskapital til tross for rekordhøy aktivitet. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q1 2016 var 230 MNOK (147 MNOK). Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 1,117 MNOK (942 MNOK) og 435 MNOK (403 MNOK). Dette resulterer i en egenkapitalprosent på 39% (43%) ved utgangen av Q1 2016.
 
AKVA Marine Services AS - vår nye Farming Services plattform
AKVA group ASA kjøpte 58% av aksjene i AD Offshore AS den 7. april 2016. Kjøpet av aksjene i AD Offshore AS var et naturlig steg i AKVA group sin strategi for å styrke posisjonen i service segmentet til oppdrettsnæringen. Vi forventer at markedet for service til oppdrettsnæringen vil vokse over de neste årene. Samtidig forventer vi også at det vil finne sted en konsolidering av aktørene i segmentet. Gjennom kjøpet i AD Offshore AS er AKVA group godt posisjonert til å delta i den forventete utviklingen. AKVA group vil også oppnå betydelig synergieffekter mellom AD Offshore AS og den etablerte virksomheten AKVA group har i dette segmentet fra før. Prosessen med å fusjonere YesMaritime AS og Rogaland Sjøtjenester AS sammen med AD Offshore AS er forventet å bli sluttført i løpet av Q2 2016. AKVA group ASA vil eie 65% av aksjene i det nye fusjonerte selskapet som vil hete AKVA Marine Services AS. AKVA Marine Services AS vil være en lean og effektiv aktør i farming services segmentet, og vil dekke markedet i Rogaland og Hordaland.    
 
Framtidsutsikter
Vi anser fremtidsutsiktene på mellomlang sikt til å være gode på grunn av den gode markedsaktiviteten og den høye ordreboken. Den sterke etterspørselen i det nordiske markedet fortsetter, med økt vekt på salg av teknologi for å effektivisere produksjonen av laks. Det landbaserte teknologiområdet opplevde økt aktivitet, og den økte aktiviteten er forventet å fortsette. Det landbaserte teknologiområdet er i ferd med å bli en større del av AKVA group. UK og Canada har hatt noe mindre prosjektsalg så langt i det nye året, men begge selskapene forventes å ha et godt år i 2016. Vi fortsetter å ha lave forventninger i Chile på grunn av den utfordrende situasjonen for våre chilenske kunder. Vår eksponering i Chile er redusert over de siste årene. Våre operasjoner i Tyrkia og Australia er forventet å fortsette den gode trenden i de neste kvartalene med en god ordrebok. Eksportsalg til fremvoksende markeder har en mer optimistisk start på året sammenlignet med i fjor, men aktiviteten vil fortsette å svinge på grunn av virksomhetens art. Vi fortsetter arbeidet med å bygge service- og ettersalgsmarkedet som en hovedkomponent i alle våre segment.
 
Om AKVA group
AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har ca 669 ansatte, kontorer i 8 land og en omsetning på NOK 1.4 milliarder i 2015. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 30 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.
 
 
Datert: 11. mai 2016
AKVA group ASA
 
Web: www.akvagroup.com
 
 
 
KONTAKTPERSONER:
 
 
Trond Williksen
Konsernsjef
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 01 73
E-post: twilliksen@akvagroup.com
 
 
Eirik Børve Monsen
Finansdirektør
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 98 31
E-post: emonsen@akvagroup.com