08.05.2015

Q1 I rute - rekordhøy ordrebok

AKVA group er i rute med et godt finansielt resultat i Q1 2015 og en rekordhøy ordrebok. Total omsetning i Q1 var 325 MNOK (310 MNOK) med en EBITDA på 27 MNOK (32 MNOK). Ordreboken ved utgangen av kvartalet var på 547 MNOK (452 MNOK), hvilket er det høyeste nivået noensinne for AKVA group.
corporate profile image polarcirkel plastic cage 2«Vi har fullført nok et godt kvartal i AKVA group der vi har fått nytte av vår diversifiserte portefølje både geografisk og produktsmessig. Den rekordhøye ordreboken og fortsatt god markedsaktivitet gir oss trygghet, og vi anser oss til å være i rute så langt i 2015», sier konsernsjef i AKVA group ASA Trond Williksen. 

Merdbasert teknologi

Det nordiske markedet har hatt en god start på året, men med en delvis endret produktmiks sammenlignet med Q1 2014. Salg av sensorikk og kameraer er rekordhøyt, leveranser av plastikk merder er svakt ned sammenlignet med Q1 2014 og salg av flåter fortsetter å være veldig bra. Chile har hatt en god start på året med høy omsetning både på teknologi og service. Canada og UK fortsetter de gode prestasjonene fra 2014 med deres beste Q1 noensinne. Vi har hatt lav aktivitet i eksport til fremvoksende markeder i Q1. Dette området preges av få, men store kontrakter, og dette gir resultatmessige svingninger fra kvartal til kvartal. Vår Tyrkiske virksomhet hadde et lønnsomt Q1 med god salgsaktivitet.

Software

AKVA group Software AS i Norge fortsetter å levere stabilt gode marginer, og med et forbedret finansielt resultat i Q1 sammenlignet med samme periode i 2014. Wise lausnir ehf hadde også en god start på året med forbedret finansielt resultat sammenlignet med samme periode i 2014. Software fortsetter å investere i utvikling av nye produktmoduler. Disse produktmodulene er forventet å styrke de finansielle resultatene til softwaresegmentet ytterligere.

Landbasert teknologi

Vi har opplevd en treg start for det landbaserte segmentet i Q1. AKVA group Denmark har en god ordrebok, men forsinket oppstart og utsatt sluttføring av noen prosjekter forklarer de lave marginene i det landbaserte segmentet i Q1. Plastsveis er i rute med en lønnsom Q1 og en god ordrebok.

Ordrebok

God aktivitet i markedet har resultert i en veldig god ordreinngang i Q1 og dette har igjen resultert i den beste ordreboken noensinne for AKVA group. Ordreinngangen i Q1 var på 367 MNOK (243 MNOK) og ordreboken ved slutten av Q1 var 547 MNOK (452 MNOK).

Balansen

Balansen fortsetter å anses som solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er forbedret fra 11.5% ved utgangen av Q1 2014 til 10.8% ved utgangen av Q1 2015. Vi klarer å holde lav arbeidskapital til tross for høy aktivitet i denne 12 måneders perioden. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q1 2015 var 147 MNOK (153 MNOK). Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 942 MNOK og 404 MNOK. Dette resulterer i en egenkapitalprosent på 43% (44%) ved utgangen av Q1 2015.

Framtidsutsikter

Vi anser fremtidsutsiktene på kort sikt til å være gode på grunn av den gode markedsaktiviteten og den høye ordreboken. Vårt mål er å slå 2014 resultatene. Den sterke etterspørselen i det nordiske markedet er forventet å fortsette. Den positive operasjonelle utviklingen i det chilenske markedet er forventet å fortsette inn i de neste kvartalene på grunn av den solide ordreboken, men våre chilenske kunder sliter med lav inntjening. Dette medfører noe usikkerhet om investeringsnivået i Chile på mellomlangsikt. Vulkanutbruddet i Chile kan ha en liten effekt på salget på kort sikt, men gir samtidig en mulighet for salg av landbasert teknologi. Vi følger det chilenske markedet nøye og vil justere vår virksomhet i henhold til utviklingen. Våre selskap i UK og Canada er forventet å fortsette de gode prestasjonene i de neste kvartalene med en god ordrebok og en høy andel service og ettersalg. Landbasert teknologi er forventet å ha en positiv utvikling på grunn av voksende ordrebok og prospektmasse. Vi opplever historisk god interesse for landbasert teknologi. Eksportsalg til fremvoksende markeder vil fortsette å svinge på kort sikt, men dette markedet utgjør en stor mulighet over tid. Nye geografiske områder fortsetter å dukke opp som mulige markeder for vår teknologi. Vi fortsetter arbeidet med å bygge service- og ettersalgsmarkedet som en hovedkomponent i alle våre segment.

Om AKVA group

AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har ca 740 ansatte, kontorer i 8 land og hadde en omsetning på NOK 1.2 milliarder i 2014. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø- og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 30 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.

Datert: 8. mai 2015
AKVA group ASA

Web: www.akvagroup.com

KONTAKTPERSONER:

Trond Williksen Konsernsjef
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 01 73
E-post: twilliksen@akvagroup.com

Eirik Børve Monsen Finansdirektør
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 98 31
E-post: emonsen@akvagroup.com