14.08.2014

Q2 Beste første halvår noensinne

Stabil inntjening og vekst fortsetter! Finansielt er dette det beste første halvåret noen sinne for AKVA group ASA, med høy omsetning og gode marginer. Total omsetning i kvartalet endte på 301 MNOK (270 MNOK) med en EBITDA på 24 MNOK (20 MNOK). Ordreboken er også den høyeste noensinne ved utløpet av et andre kvartal.
corporate profile image polarcirkel plastic cage 1«AKVA group har hatt høy aktivitet i andre kvartal 2014. AKVA group sin stabile inntjening og vekst fortsetter fra tidligere kvartal og har resultert i en solid EBITDA margin på 9.1% (6.2%) i første halvår 2014. Den høye ordreboken ved utgangen av andre kvartal på 478 MNOK og fortsatt god markedsaktivitet gir oss positive forventninger til de kommende kvartalene», sier konsernsjef i AKVA group ASA Trond Williksen. 
 

Merd basert teknologi

Rekordhøy omsetning og marginer i det nordiske markedet fortsetter fra foregående kvartaler. Omsetning og marginer ser ut til å stabilisere seg på et høyere nivå på grunn av høy markedsaktivitet og en solid ordrebok. Foregående kvartalers nedgang i aktivitet i Chile snudde i andre kvartal. Utviklingen i markedsaktiviteten i Chile er positiv, og denne vil bli fulgt nøye fremover. Både Canada og UK hadde et første halvår med gode marginer og en solid ordrebok. Leveranser av store prosjekter til fremvoksende markeder går i henhold til plan.
 

Software

Software fortsetter å levere stabil topplinje og solide marginer. Vi har imidlertid opplevd noe reduserte marginer i første halvår 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Dette skyldes noe forsinket lansering av nye produktmoduler og en noe svakere start på året på Island. Software fortsetter å investere i utvikling av nye produktmoduler for lansering i 2014. Disse produktmodulene vil styrke de finansielle resultatene til Software segmentet ytterliggere.
 

Landbasert teknologi

Vi opplever vesentlig økt aktivitet i det landbaserte segmentet sammenlignet med 2013. Nye prosjekter i AKVA group Denmark A/S er hoveddriveren for den forbedrede lønnsomheten.
 

Ordrebok

Høy aktivitet i markedet har resultert i en god ordreinngang også i Q2 og dette har igjen resultert i at ordreboken er den beste noensinne ved utgangen av andre kvartal. Ordreinngangen i kvartalet var på 327 MNOK (151 MNOK) og ordreboken ved slutten av andre kvartal var 478 MNOK (208 MNOK).
 

Balansen

Balansen fortsetter å være solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er forbedret fra 15.7% ved utgangen av Q2 2013 til 12.4% ved utgangen av Q2 2014. Vi klarer å holde lav arbeidskapital til tross for vesentlig aktivitetsøkning i perioden. Tilgjengelig likviditet ved slutten av andre kvartal 2014 var 144 MNOK sammenlignet med 86 MNOK ved utgangen av andre kvartal 2013. Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 796.2 MNOK og 364.9 MNOK. Dette resulterte i en egenkapitalprosent på 45.8% (48.7%) ved utgangen av andre kvartal 2014.
 

Framtidsutsikter

Det er positive forventninger til alle våre markedssegment. Etterspørselen i det nordiske markedet er fortsatt forventet å være bra i de neste kvartalene til tross for uro etter at Russland innførte eksportforbud av mat og fisk. Investeringer er forventet å bli drevet av grønne lisenser og åpning for generell vekst. AKVA group sin markedsrisiko er diversifisert ved tilstedeværelse i markeder over hele verden. Det er positiv utvikling i det chilenske markedet og vi opprettholder positive, men moderate forventninger. Vi følger det chilenske markedet nøye og vil justere vår virksomhet i henhold til utviklingen. UK og Canada er forventet å prestere bra i de neste kvartalene med en vesentlig ordrebok og en stor andel service og ettersalg. Landbasert er også forventet å fortsette den positive utviklingen med voksende prospektmasse i flere markeder. Prospekt innenfor laks øker spesielt mye. Vi fortsetter arbeidet med å bygge service- og ettersalgsmarkedet som en hovedkomponent i alle våre segment.


Om AKVA group

AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har ca 630 ansatte, kontorer i 8 land og en omsetning på 919 MNOK i 2013. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 30 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.

Datert: 14. august 2014
AKVA group ASA

Web: www.akvagroup.com

KONTAKTPERSONER:

Trond Williksen Konsernsjef
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 01 73
E-post: twilliksen@akvagroup.com

Eirik Børve Monsen Finansdirektør
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 98 31
E-post: emonsen@akvagroup.com