20.08.2015

Q2 Beste kvartal og første halvår noensinne

Sterk inntjening og vekst fortsetter. AKVA group fortsetter med et veldig godt finansielt resultat i Q2 2015 som resulterer i det beste kvartalet og første halvår noensinne i AKVA groups historie. Ordreboken fortsetter å være høy. Total omsetning i Q2 var 402 MNOK (301 MNOK) med en EBITDA på 41 MNOK (24 MNOK). Ordreboken ved utgangen av kvartalet var på 493 MNOK (478 MNOK), hvilket er det høyeste nivået noensinne i et andre kvartal for AKVA group.
corporate profile image akvasmart 3

Merdbasert teknologi

Det nordiske markedet har hatt en god start på året, men med en delvis endret produktmiks sammenlignet med 2014. Salg av sensorikk og kameraer er rekordhøyt, leveranser av plastikk merder er svakt ned sammenlignet med forrige år og salg av flåter fortsetter å være veldig bra. Chile har hatt en god start på året med høy omsetning både på teknologi og service. Til tross for dette står vi nå ovenfor en nedgang i aktivitetsnivået i Chile. For å være forberedt på lavere markedsaktivitet i andre halvår av 2015 ble kostnadsbasen og antall ansatte redusert i Q2. Canada fortsetter de gode prestasjonene i Q2 med det beste første halvår noensinne og med en høy ordrebok. Vårt selskap i UK fortsetter de gode prestasjonene i Q2 med det beste første halvår noensinne og med en høy ordrebok. Tyrkia har hatt et veldig godt andre kvartal og første halvår. Vi har hatt lav aktivitet i eksport til fremvoksende markeder i Q2. Dette området preges av få, men store kontrakter, og dette gir resultatmessige svingninger fra kvartal til kvartal.
 

Software

AKVA group Software AS i Norge fortsetter å levere stabilt gode marginer, og med et forbedret finansielt resultat i Q2 sammenlignet med samme periode i 2014. Wise lausnir ehf hadde også et godt første halvår med forbedret finansielt resultat sammenlignet med samme periode i 2014. Software fortsetter å investere i utvikling av nye produktmoduler. Disse produktmodulene er forventet å styrke de finansielle resultatene til softwaresegmentet ytterligere.
 

Landbasert teknologi

Landbasert har opplevd forbedret finansielle resultateter sammenlignet mot samme periode i fjor og forrige kvartal. AKVA group Denmark har forbedret resultatene i andre kvartal etter en treg start på året. Plastsveis er i rute med et lønnsomt første halvår. Begge selskaper har en god ordrebok ved utgangen av Q2.
 

Ordrebok

God aktivitet i markedet har resultert i en veldig god ordreinngang i Q2 og dette har igjen resultert i den beste ordreboken noensinne ved utgangen av et andre kvartal for AKVA group. Ordreinngangen i Q2 var på 348 MNOK (327 MNOK) og ordreboken ved slutten av Q2 var 493 MNOK (478 MNOK).
 

Balansen

Balansen fortsetter å anses som solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er forbedret fra 12.4% ved utgangen av Q2 2014 til 10.4% ved utgangen av Q2 2015. Vi klarer å holde lav arbeidskapital til tross for høy aktivitet i denne 12 måneders perioden. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q2 2015 var 157 MNOK (144 MNOK). Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 1.007 MNOK og 417 MNOK. Dette resulterer i en egenkapitalprosent på 42% (46%) ved utgangen av Q2 2015.
 

Framtidsutsikter

Vi anser fremtidsutsiktene på kort sikt til å være gode på grunn av den gode markedsaktiviteten og den høye ordreboken. Vårt mål er å slå 2014 resultatene. Den sterke etterspørselen i det nordiske markedet er forventet å fortsette, med økt fokus i investeringer i landbasert teknologi. Våre selskap i UK og Canada er forventet å fortsette de gode prestasjonene i de neste kvartalene med en god ordrebok og en høy andel service og ettersalg. Vi har lave forventninger i Chile. De fleste av våre Chilenske kunder sliter med lav inntjening og det er et behov for restrukturering i bransjen. Situasjonen er forventet å vare, og vi er godt i gang med å justere våre ressurser, kostnader og aktivitetsnivå. Landbasert teknologi er forventet å ha en positiv utvikling på grunn av voksende ordrebok og prospektmasse. Vi opplever historisk god interesse for landbasert teknologi. Eksportsalg til fremvoksende markeder vil fortsette å svinge på kort sikt, men vi forventer bedret prosjektaktivitet i andre halvår. Vi fortsetter arbeidet med å bygge service- og ettersalgsmarkedet som en hovedkomponent i alle våre segment.
 

Om AKVA group

AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har 701 ansatte, kontorer i 8 land og hadde en omsetning på NOK 1.2 milliarder i 2014. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for b��de sjø- og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 30 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.

Datert: 20. august 2015
AKVA group ASA

Web: www.akvagroup.com


KONTAKTPERSONER:

Trond Williksen, Konsernsjef
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 01 73
E-post: twilliksen@akvagroup.com

Eirik Børve Monsen, Finansdirektør
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 98 31
E-post: emonsen@akvagroup.com