31.10.2014

Q3 Sterk inntjening og vekst fortsetter

Finansielt så har dette vært et veldig godt år for AKVA group ASA. Tredjekvartal 2014 er det beste kvartalet noen sinne for konsernet med en total omsetning på 330 MNOK (180 MNOK) og en EBITDA på 34 MNOK (8 MNOK). Ordreboken er også den høyeste noensinne ved utløpet av et tredjekvartal.
corporate profile image wavemaster barge 1«AKVA group fortsetter å oppleve høy aktivitet med rekordhøy omsetning og marginer i tredje kvartal. Basert på vår vesentlig forbedrede resultater og balanse over de siste årene vi er stolte over å foreslå lanseringen av en halvårlig dynamisk utbyttepolicy med det første utbytte på 1 NOK per aksje til utbetaling nå i fjerdekvartal 2014. Fortsatt god markedsaktivitet gir oss positive forventninger til de kommende kvartalene», sier konsernsjef i AKVA group ASA Trond Williksen. 
 

Merd basert teknologi

Omsetning og marginer i det nordiske markedet stabiliserer seg på et høyere nivå. Stordriftsfordeler og kontrollert kost er hoveddriverne for forbedrede marginer. Foregående kvartalers nedgang i aktivitet i Chile ser ut til å ha snudd i andre kvartal. Utviklingen i markedsaktiviteten i Chile er positiv, men denne vil bli fulgt nøye fremover. Både Canada og UK fortsetter med enda et sterkt kvartal med god omsetning og marginer. Eksport avdelingen har opplevd en noe roligere aktivitet, men leveranser av store prosjekter til fremvoksende markeder går i henhold til plan.
 

Software

Software fortsetter å levere stabil topplinje og solide marginer. Vi har imidlertid opplevd noe reduserte marginer i første halvår 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Dette skyldes noe forsinket lansering av nye produktmoduler og en noe svakere start på året for Wise ehf på Island. Wise ehf har imidlertid hatt et godt Q3. Software fortsetter å investere i utvikling av nye produktmoduler. Disse produktmodulene vil styrke de finansielle resultatene til Software segmentet ytterliggere.
 

Landbasert teknologi

LBT har opplevd vesentlig økt aktivitet og forbedret resultat sammenlignet med foregående år. En ekstra kostand på 2.1 MNOK i AKVA group Denmark relatert til forskjøvet fremgangen på et spesielt prosjekt er inkludert i Q3 2014. Justert for denne ekstra kosten så er den undeliggende driften i LBT lønnsom så langt i år. Marginene må imidlertid forbedres videre fremover.
 

Ordrebok

God aktivitet i markedet har resultert i en god ordreinngang også i Q3 og dette har igjen resultert i at ordreboken er den beste noensinne ved utgangen av et tredjekvartal. Ordreinngangen i kvartalet var på 201 MNOK (271 MNOK) og ordreboken ved slutten av andre kvartal var 349 MNOK (299 MNOK).
 

Balansen

Balansen fortsetter å bli forbedret og anses som solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er forbedret fra 17.4% ved utgangen av Q3 2013 til 8.4% ved utgangen av Q3 2014. Vi klarer å holde lav arbeidskapital til tross for vesentlig aktivitetsøkning i perioden. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q3 2014 var 183 MNOK sammenlignet med 68 MNOK ved utgangen av Q3 2013. Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 836.4 MNOK og 374.9 MNOK. Dette resulterer i en egenkapitalprosent på 44.8% (50.2%) ved utgangen av Q3 2014.
 

Framtidsutsikter

De positive forventningene til alle våre markedssegment opprettholdes. Etterspørselen i det nordiske markedet er fortsatt forventet å være bra i de neste kvartalene, men fjerdekvartal fortsetter å være lavsesong for leveranser i det nordiske markedet. Investeringer er forventet å bli drevet av grønne lisenser og åpning for generell vekst. Det er positiv utvikling i det chilenske markedet og vi opprettholder positive, men moderate forventninger. Vi følger det chilenske markedet nøye og vil justere vår virksomhet i henhold til utviklingen. UK og Canada er forventet å prestere bra i de neste kvartalene med en vesentlig ordrebok og en stor andel service og ettersalg. Landbasert er forventet å ha en positiv utvikling med voksende prospektmasse i flere markeder. Prospekt innenfor laks øker spesielt mye.  Inntjeningen er forventet å være mer stabil fremover. Vi fortsetter arbeidet med å bygge service- og ettersalgsmarkedet som en hovedkomponent i alle våre segment. Introduksjonen av utleiemodell i Norge bygger opp under dette arbeidet.
 

Om AKVA group

AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har ca 695 ansatte, kontorer i 8 land og en omsetning på 919 MNOK i 2013. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 30 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.

Datert: 31. oktober 2014

AKVA group ASA

Web: www.akvagroup.com

KONTAKTPERSONER:

  

Trond Williksen Konsernsjef
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 01 73
E-post: twilliksen@akvagroup.com

Eirik Børve Monsen Finansdirektør
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 98 31
E-post: emonsen@akvagroup.com