19.04.2013

Romanias første piggvaranlegg åpnet i april

Spania og Portugal har vært de ledende produsentene av piggvar i Europa, men nå følger Øst-Europa etter.
landbased1Piggvarens popularitet i Europa oppmuntrer andre produsenter til å gi seg i kast med bransjen. I Romania har Elcomex, et selskap med interesser i kraftsektoren, investert i et piggvaranlegg, som kalles Seaqualia. Administrerende direktør Gabriel Popescu minnes hvordan han diskuterte fordelene og ulempene med forskjellig arter med sine overordnede.

Resirkuleringssystemer er best egnet til arter med høy verdi, ettersom teknologien krever store investerings- og driftskostnader. Blant artene som ble diskuter var tilapi, ål, størje og piggvar. Det var på AKVA groups kontorer i Fredricia, Danmark at han traff den tidligere sjefen for et piggvarklekkeri, og som førte til avgjørelsen om å velge AKVA group. - Ikke bare hadde de erfaring med resirkuleringssystemer for piggvar, de var også i gang med å bygge et tilsvarende system for et selskap i Kina, og i tillegg kunne systemet de tilbød produsere 150 tonn fisk, som var målet vårt.