29.08.2017

Sikker forankring i tøffe værforhold

AKVA Safe Guard leverer miljødata og vital værinformasjon om lokasjonen og gir dermed et sikrere beslutningsgrunnlag.
akva safe guardAKVA Safe Guard er et system for risikostyring (av operasjoner og drift) og beslutningsstøtte for å øke sikkerheten i operasjoner og forebygge uønskede hendelser, som f.eks rømming eller personulykker.

AKVA Safe Guard baserer seg på at man skal overvåke parametre som tidlig kan oppdage endringer i tilstanden til fisken og anlegget, samt sikkerhetsnivået under ulike operasjoner. Parametrene er input til diagnostikk- og prognosemodeller som er utviklet i samarbeid med de fremste konsulent- og universitetsmiljøene i Norge.

AKVA Safe Guard gir nyttig informasjon om: Miljøbelastninger og belastninger fra brønnbåten,observert belastning i trosser, muliggjør planlegging av ideelle fortøyningspunkter, ny og bereg-ningseffektiv modell valideres mot fulle regnemodeller for fartøy og oppdrettsanlegg. Ny fishfarm simulator med egenutviklet beregningsmodell som tidssimulerer ulike systemer av tau, kjetting, nøter, bøyer og storvolum konstruksjoner.

Kontaktinformasjon: 
Morten Malm, Strategic projects manager Research & development, 906 01 840
Bjørn Sirnes, Sales Manager, 906 79 791