15.07.2015

Stålmerder verden rundt

Markedet for Wavemaster Stålmerder fra AKVA group Chile er i vekst
2015 steel cages worldBilde: Rifaina, Brasil.

I flere tiår har AKVA group Chile vært den ledende produsenten av stålmerder til laksenæringen i Chile med hundrevis av merder levert hvert år. Her er stålanlegg er foretrukket foran plastmerder, men merkevaren Wavemaster stålmerd er også populær blant lakseoppdrettere i Skottland og Canada (BC), og mer nylig i Alaska, Tasmania og New Zealand. Vi ser også en økning i etterspørsel etter disse merdene i fremvoksende markeder over hele verden.Nye markeder dukker opp, som for eksempel her i Lesotho, Afrika.

Om man skal anbefale stål- eller plastmerder har vært en kilde til diskusjoner i det siste, men vi kan konkludere med at det er klare fordeler og ulemper med begge konseptene. Stålmerder har vist seg å være en veldig god og stabil arbeidsplattform til oppdrettsfisk i områder med sterk strøm. De er enkle å sende og installere, selv i de mest avsidesliggende områdene i verden. Den høye byggkvaliteten og spesielle galvaniseringen gir lang levetid. Stålmerden er likevel best egnet for lav- eller semi-eksponerte lokaliteter mens plastmerden tåler ekstremvær og utsatte lokaliteter.

Det viktigste markedet som er under utvikling nå er innsjøer og store elver, inkludert prosjekter levert i Lesotho og Brasil. For eksponerte/utsatte lokaliteter eller lokaliteter med høyt saltinnhold kombinert med varmt vann er Polarcirkel plastmerder det anbefalte valget.

Dette kombinert med vår Wavemaster fôrflåter og Plattformflåter for mer avsidesliggende steder, betyr at vi har effektive og komplette driftsløsninger for alle typer oppdrettsanlegg hvor som helst i verden.

christian stange smith

Av Christian Stange Smith
Sales & Marketing Manager
AKVA group Chile SA