03.11.2017

Sterk vekst fortsetter

AKVA group har fullført tredje kvartal med sterk vekst i ordreinngang og omsetning. Ordreinngangen i tredje kvartal ble 546 MNOK (417 MNOK). Inntektene i tredje kvartal 2017 var på 484 MNOK (354 MNOK) og EBITDA var 61 MNOK (38 MNOK). EBITDA marginen i tredje kvartal var 12.6% (10.8%). Resultat etter skatt økte til 26 MNOK sammenlignet med 11 MNOK i tredje kvartal 2016.
akva april17 122AKVA group avslutter kvartalet med en ordrebok på over 1.38 MRD, en økning på 56 % sammenlignet med tredje kvartal i 2016.
 
Et halvårlig utbytte på 0.75 NOK per aksje ble utbetalt i september 2017.

 
Merdbasert teknologi
Som i første og andre kvartal, opplevde vi økt omsetning og forbedrede marginer innenfor det merdbaserte segmentet sammenlignet med samme periode forrige år, med det norske markedet som driver til veksten. Oppkjøpene av AD Offshore og Sperre, som ble gjort i Q2 og Q4 2016, har bidratt til denne veksten med både omsetning og EBITDA.
 
Den positive utviklingen i Americas-regionen fortsetter med inntekter på 97 MNOK i tredje kvartal, opp fra 39 MNOK samme kvartal forrige år. Alle våre enheter i Americas-regionen har et bedre kvartal enn fjoråret med hensyn til omsetning. Ordreinngangen endte på 91 MNOK, sammenlignet med 37 MNOK i tredje kvartal i 2016.
 
For EME (Europe & Middle East) har vår enhet i Skottland hatt et sterkt tredje kvartal, noe som resulterte i økt ordrebok, omsetning og EBITDA sammenlignet med samme periode i 2016. Driften i Tyrkia er stabil og vi øker også tilstedeværelsen i Spania og Hellas.
 
Software
Grunnet kostnadspress i den islandske virksomheten opplever Software segmentet fortsatt lavere marginer enn i fjor, men de er forbedret i løpet av året og Q3 har bedre marginer enn både Q1 og Q2. Vi gjennomfører nå en strategisk evaluering av Wise ehf for å realisere potensialet i virksomheten fremover.
 
Landbasert teknologi
Inntektene og EBITDA har økt sammenlignet med forrige år for det landbaserte segmentet. Plastsveis og Aquatec Solutions har hatt et godt kvartal og kostnadsreduksjonene som ble igangsatt i 2016 i AKVA group Denmark har gitt positiv effekt.
 
Balansen
Balansen er fortsatt solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er 6.2 % (8.8 %). Tolvmåneders gjennomsnittlig arbeidskapital er 5.0 %. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q3 2017 var 206 MNOK (165 MNOK). Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 1,521 MNOK (1,179 MNOK) og 476 MNOK (438 MNOK). Dette resulterer i en egenkapitalprosent på 31% (37%) ved utgangen av Q3 2017.
 
Atlantis Subsea Farming AS
I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, etablerte AKVA group ASA selskapet Atlantis Subsea Farming AS den 1. februar 2016 med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. Atlantis Subsea Farming AS har søkt om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskalautvikling og testing av den nye teknologien og driftskonseptet.
 
Fiskeridirektoratet har informert om at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av opptil 2 konsesjoner, men har avslått søknaden på de andre 4 konsesjonene det ble søkt om. Den 9.mai 2017 sendte selskapet inn en klage på avslaget. Klagen er begrenset til å omfatte 2 av de 4 konsesjonene selskapet fikk avslag for. Den 16.juni 2017 sendte direktoratet klagen til Nærings- og handelsdepartementet for endelig avgjørelse.
 
Utbytte på 0.75 NOK per aksje ble utbetalt i Q3 2017
Selskapets hovedmål er å maksimere avkastningen til aksjonærene gjennom både økt aksjeverdi og utbytte. I henhold til AKVA group ASA's utbyttepolicy ble det utbetalt et utbytte på 0.75 NOK per aksje i september 2017. Total utbyttebetaling i september 2017 ble 19.4 MNOK.
 
Ordrebok
Vi har opplevd god markedsaktivitet i alle regioner gjennom tredje kvartal i 2017. Ordreinngangen i tredje kvartal i 2017 var 546 MNOK (417 MNOK). Ordreboken ved utløpet av tredje kvartal 2017 var 1,380 MNOK (886 MNOK). 629 MNOK av den totale ordreboken ved utgangen av Q3 2017 er relatert til landbasert teknologi.
 
Framtidsutsikter
Vi ser fortsatt høy aktivitet i markedet. Ordrereserven vår er høy og det landbaserte segmentet leverer gradvis mer lønnsomme prosjekter som er signert i år, og vi fortsetter med å se ytterligere muligheter i dette segmentet i tiden fremover.
 
Vi har styrket vår tilstedeværelse og vår evne til å vinne ordre ved Middelhavet, så vel som på østkysten i Canada.
 
En omfattende strategiprosess på tvers av hele konsernet skal konkluderes med i Q4. Forbedringsprosjekter i hele konsernet blir adressert.
 
Om AKVA group

AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har  927 ansatte, kontorer i 11 land og en omsetning på NOK 1.6 milliarder i 2016. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 40 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.
 
 
Datert: 3. november 2017
AKVA group ASA
 
Web: www.akvagroup.com
 

KONTAKTPERSONER:
 
 
Hallvard Muri
Konsernsjef
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 58 07 50
E-post: hmuri@akvagroup.com
 
 
Simon Nyquist Martinsen
Finansdirektør
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 00 42
E-post: snmartinsen@akvagroup.com