22.06.2017

Sterkt fokus på fagrelatert Engelsk på akvalinjen på Kleiva

Klasse NA2A akvalinjen ved Sortland vgs.,avd. Kleiva har prioritert satsing på fagrelevant engelsk
vgs2 akvanewsI tillegg til gjennomgang av de obligatoriske kapitler i allmenn engelsk, har vi i de tre årene linjen har eksistert satset aktivt på å tilføre elevene en solid faglig kompetanse innen akvaengelsk, sier fellesfaglærer Rolf M. Johnsen.

Det hele starter med en god dialog med AKVA group allerede tidlig høsten 2013 da vi på anmodning fra oss fikk tilsendt gratis hefter på engelsk for både merdbasert og landbasert virksomhet. I tillegg har vi fått de samme hefter på norsk; noe som har gjort undervisningen og forståelsen av fagstoffet mye lettere for elevene. Dessuten  har vi fått rikelig med eksemplarer av avisen AKVA NEWS som vi i år har gjennomgått grundig i sin helhet.

Som lærer er det godt å se hvordan motivasjonen til elevene stiger og at de også ser verdien av å kunne beherske en relevant fagengelsk i det daglige virke innen næringen.

Her har vi kjørt jevnlige prøver på faguttrykk,  og på evnen til å kunne kommunisere rundt et aktuelt faglig tema, fortsetter Johnsen.

De elevene som har bestått samtlige prøver får utstedt et Certificate of Proficiency (COP) som dokumenterer at de har opparbeidet gode kunnskaper i akvarelatert engelsk.

Samtidig har elevene gjennom dette fått en uvurderlig oppdatering på det siste som finnes av utstyr innen bransjen – alt fra fôrflåter til programvare for datastyring av bl.a. fôringsprosesser.

Her vil vi uforbeholdent gi ros til AKVA group Norway som har utviklet dette materiellet. Det finnes svært lite relevant undervisningsmateriell i engelsk for akvalinjen , og derfor er dette et godt eksempel på hvordan skole og næringsliv kan samarbeide om undervisningsopplegg som er høyst relevante for elevene når de en gang skal ut som lærlinger og til slutt som sertifiserte fagarbeidere.

I tillegg er dette materiell som skolen har fått vederlagsfritt fra AKVA group.

Dette har vi toppet med en årlig studietur for elevene til Skottland der vi også har besøkt bl.a. anlegget til AKVA group i Inverness. Her har elevene kunnet anvende sin fagengelsk i praksis.

Min drøm er at vi en gang skal kunne få utviklet pedagogisk tilrettelagt undervisningsmateriell for akvalinjene i den videregående skolen med basis i AKVA group sine brosjyrer og engelskspråklige aviser.

Det vil i så fall kunne bli et godt eksempel på hvordan skole og næringsliv kan gå sammen om å utvikle undervisningsmateriell som er høyst yrkesrelevant, sier Rolf M. Johnsen til slutt.