05.06.2018

Store ambisjoner for AKVA Marine Services

Ny daglig leder i AKVA Marine Services, Karl-Johan Ferkingstad, vil bygge videre på det AKVA Marine Services kan best: Å tilby profesjonelle service-, spyle- og dykkertjenester med høy grad av fleksibilitet.
ams-1For kort tid siden flyttet administrasjonen i AKVA Marine Services inn i nye lokaler på Torvastad i Karmøy kommune. Her kommer også selskapets mekaniske avdeling, som gjør løpende vedlikehold og reparasjoner på utstyr og båter, til å etablere seg innen kort tid.

– I fjor hadde vi en omsetning på 117 millioner kroner, som er over 20 prosent økning fra året før. Vi har nylig ansatt flere nye dykkere og styrket staben for å være rustet til ytterligere vekst, forteller Karl-Johan Ferkingstad, som selv begynte i jobben som daglig leder senest i mars.

Profesjonelle team
Serviceselskapet har sin største kundegruppe i oppdrettsnæringen, men utfører også oppdrag for blant annet entreprenører, skipsindustri og riggbransjen. Oppdragene spenner fra vasking av nøter til dykkeinspeksjoner og mekanisk undervannsarbeid.
(Alle foto: Øyvind Sætre/AKVA group)

– Godt utstyr og dyktige medarbeidere er avgjørende for å lykkes. Vi har i dag 19 båter i drift, deriblant to større arbeidsbåter og en hurtiggående ROV-båt. Arbeidsbåtene har kraner, vinsjer og betydelig lastekapasitet, noe som gjør at vi kan bruke dem til en rekke større operasjoner som ringspyling, skifte av nøter, fortøyning og så videre. En av arbeidsbåtene går nå på kontrakt for Marine Harvest, mens den andre båten, MS Nora Victoria, er tilgjengelig med personell for løpende oppdrag, forteller den daglige lederen.
Den hurtiggående ROV-båten er utstyrt med en Sperre ROV (SUB-fighter 10k) for operasjoner på dypt vann, samt en mindre inspeksjons-ROV for enklere inspeksjoner. Denne båten gjør at bedriften raskt kan være tilgjengelig for kunder med små og store oppdrag.

Arbeidsbåtene og ROV-båten blir betjent av faste team i rotasjon. Bedriften har nå rett under 60 fast tilsatte medarbeidere, med hovedvekt av yrkesdykkere, spylere og teknisk servicepersonell.

– Som ny daglig leder er det en stor trygghet for meg å være omgitt av så mange dyktige medarbeidere. Det gjør meg trygg på at vi vil nå våre ambisjoner om å få et ytterligere fotfeste i servicemarkedet, sier Karl-Johan Ferkingstad.Stor fleksibilitet
Ved siden av kontoret og verkstedet på Torvastad, har AKVA Marine Services også to baser med båter, utstyr og pausefasiliteter – en på Bokn i Rogaland og en på Vestvik i Hordaland. Selskapet betjener i dag kunder fra Stavanger til Sognefjorden, men har flest oppdrag i Hordalandsbassenget.

– Vi har også en dykkerbåt stasjonert i Leirvik i Sogn og Fjordane som blir betjent av personell i rotasjon. Vi legger stor vekt på å være tilgjengelige og da er nærhet til kundene et viktig premiss, påpeker Ferkingstad.

AKVA Marine Services har tradisjon for å være et operativt selskap som rykker raskt ut dersom kunden har akutte behov. Denne fleksibiliteten skal fortsatt være et kjennetegn ved AKVA Marine Services, selv om organisasjonen vokser.

– Fleksibilitet er en stor del av kulturen vår og jeg er stolt av mine kollegaer som strekker seg langt for å hjelpe kundene. Vi har også med oss gode HMS-rutiner etter mange års arbeid for offshoreindustrien. Vi har fokus på å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner og investerer i godt utstyr for å skape gode arbeidsforhold og kunne gjøre jobben vår mest mulig effektivt, avslutter Karl-Johan Ferkingstad.