21.06.2017

Store investeringer for Helgeland Plast

AKVA groups datterselskap Helgeland Plast er i full gang med en effektivisering av driften, der hele produksjonen av båt har flyttet til Mo Industripark, mens fabrikklokalene i Båsmosjyen – både tomt, bygg og produksjonsutstyr – nå skal utvides og oppgraderes. Resultatet av disse investeringene vil være doblet kapasitet på både båt- og rørproduksjon, noe havbruksnæringen vil nyte godt av.
helgeland plast fabrikkutvidelseHelgeland Plast i Mo i Rana er en av landets ledende produsenter av polyetylen-rør, og flere tusen kilometer med rør har blitt levert siden 1971. De har allerede en av de mest moderne produksjonslinjene for PE-rør i Europa, og nå satset det for å bli enda bedre.

– Til sammen skal det investeres rundt 100 millioner kroner i moderniseringen av fabrikklokalene våre her i Båsmosjyen, der 40 millioner går til utvidelse av tomt og ombygging av bygningsmassen for mer lagerplass, mens 60 millioner er tilskrevet oppgradering av produksjonsutstyret. Det inkluderer installasjon av en ny, fjerde ekstruderlinje, noe som vil øke kapasiteten vår, forteller Stig Meisfjord, daglig leder i Helgeland Plast.

Tilpasset større, tøffere trend
Trenden i oppdrettsbransjen er at merdene blir større og større, og at de plasseres på mer værutsatte lokasjoner, noe som stiller nye krav til rørene som brukes.

– Selv om antall merder ikke øker, er det stadig vekst i tonnasjen. Tidligere leverte vi mye 400 millimeters rør, men de senere år er det blitt vanlig med 450- og 500-rør. Vi har også laget en prototype for merd med 630-rør som har vært til uttesting hos Marine Harvest, og som vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på. Merdene blir større og større, og må vedstå stadig tøffere forhold. Vi rigger nå for å tilfredsstille våre kunders behov i fremtiden, fastslår Meisfjord, og forklarer hvorfor det er vanlig å bruke polyetylen-rør:

– Bruken av PE-rør i oppdrettsmerder har flere fordeler. Ingen korrosjon eller slitasje på grunn av elektrolytiske prosesser, og ingen risiko for angrep av levende organismer, alger, bakterier eller flercellede organismer som er i stand til å feste seg på rørene. Det blir stadig flere prosjekter hos AKVA group med behov for PE-rør, så det er godt potensial for økt omsetning, så jeg er sikker på at investeringene vi nå gjør vil lønne seg.

En helt ny dimensjon
Rørene til Helgeland Plast leveres også til aktører utenfor havbruksindustrien, og en oppgradering av en av de tre eksisterende ekstruderlinjene vil gjøre at Helgeland Plast snart vil kunne øke maksimal rørdimensjon fra 900 til 1200 millimeter.

– Det betyr at vi kan levere til en del prosjekter vi tidligere har vært ekskludert fra fordi vi ikke kunne lage store nok rør. Ombyggingen inkluderer også at vi får en Fast Dimension Change-løsning. Overgangen fra en dimensjon til en annen tar nesten et skift på en vanlig linje. Med FDC vil dette bli redusert til 1-2 timer, hvilket er en stor fordel for både oss og kunden. I tillegg vil økt kapasitet gjøre at vi kan være en helårs leverandør til det ordinære rørmarkedet, mens vi tidligere har måttet fokusere kun på leveranser til havbruksnæringen i første halvår, sier Helgeland Plast-sjefen.

Samlet og økt båtproduksjon
Helgeland Plast har i flere tiår levert Polarcirkel-båter til bedrifter innen havbruk, offshore og andre næringer, samt aktører som politiet, Forsvaret og Redningsselskapet. Grunnet økt etterspørsel var det behov for å forbedre kapasiteten, og resultatet ble å flytte produksjonen.

– Siden mars har hele vår båtproduksjon, fra skrog til ferdigstillelse, foregått i Mo Industripark. Flyttingen dit gjør at vi nå har rom til å øke produksjonen av rør i Båsmosjyen, og at vi også kan doble kapasiteten på båt, fra 70 til 140 båter i året. Vi er en bedrift i stor vekst, i likhet med oppdrettsnæringen generelt, og når fabrikkutvidelsen er klar til nyttår er alt på plass for at vi skal kunne betjene våre kunder på både rør og båt på en førsteklasses måte i mange år fremover, fastslår Meisfjord.