01.07.2015

Topp med stor fôringskapasitet

Siden mars har SalMar brukt fôrflåten AC 650 Panorama ved oppdrettsanlegget i Halsa. –Vi har fått et bra produkt - etter våre ønsker, sier Kjell Ove Betten i SalMar.
2015 feeding capacity ac650Flåten har en kapasitet på 650 tonn fôr og skal være med å gjøre driften ved oppdrettsanlegget mer effektiv. I tillegg til en mer økonomisk og bedre fôring har AC 650 Panorama god lagringsplass og den sørger for at mannskapet har det bekvemmelig og funksjonelt.

"Den er helt topp", sier Kjell Ove Betten, og trekker spesielt fram kapasiteten på siloer og antall merder SalMar kan ha ved anlegget. Flåten har 12 siloer og SalMar har 12 merder ved oppdrettsanlegget i Halsa kommune på Nordmøre. Selskapet driver en rekke lakseoppdrettsanlegg i Midt-Norge og nordover.

SalMar fôrer ca to millioner laks i Halsa og selv om det er mange mann i arbeid på flåten er det bare en som har ansvaret for å styre og kontrollere fôringen. 

SalMar har handlet med AKVA group tidligere også, og det var en av grunnene til at de valgte å gjøre det igjen.

"Vi var godt kjent med AKVA og visste at de ville levere oss et bra produkt", fastslår Betten. "Dessuten håper vi å kunne dra nytte av den mange år fremover, derfor var det viktig at den var stor nok til å håndtere fremtidige behov."


Fakta om SalMar
Etablert på Frøya i Sør-Trøndelag i 1991 der hovedkontoret ligger.
Er Norges tredje største oppdrettsselskap med mange anlegg i Midt-Norge og nordover. (Har om lag 100 konsesjoner for oppdrett i Norge)
I tillegg til hovedkontoret er SalMars slakteri- og videreforedlingsbedrift InnovarMar på Frøya.
Produktene selges til hele verden.
SalMar driver også med produksjon av smolt og yngel.
SalMar har omlag 1000 ansatte.
Visjon: «Passion for Salmon.


Fakta om AC 650 Panorama
AKVA groups største fôrflåte med en fôrkapasitet på 650 tonn (lastet fra fôrbåt).
Lengde er 37,5 meter.
Det er lugarer til 4-8 personer.
Den tåler 4,5 meter signifikant bølgehøyde (i realiteten betyr det at den tåler opp mot ni meter høye bølger)
AKVA group er ledende internasjonal leverandør av utstyr, teknologi og service til fiskeoppdrett. Selskapet har mange forskjellige fôrflåter egnet til forskjellig klima
De leveres med fôringssystem, generatorer, kontrollrom, bokvarter, ferdig installert sikkerhetsutstyr og alt som skal til for å ha full kontroll over driften på anlegget.