07.05.2018

Tre kvinner og programvare

Tre kvinner innen havbruksbransjen utgjorde en forskjell når de jobbet sammen for å utvikle et høykvalitets Fishtalk-kurs for Cermaqs biologiske produksjon. Prosjektet har vært pågående siden april 2017 og er et samarbeid mellom AKVA group og Cermaq. HR-leder i Cermaq, Shannan Brown, forklarer at trening har vært et svært viktig fokusområde for Cermaq.
three womenShannon Brown roser resultatene av prosjektet samtidig som hun vektlegger viktigheten av å jobbe sammen og peker på det som en årsak til at prosjektet ble så vellykket.
 
– Opplæring ble definert som en av de viktigste kriteriene for kvaliteten på produksjonen vår og derfor også utpekt som en risiko. Uten kvalitetsdata som kommer fra kompetent input, kan vi kompromittere kvaliteten på beslutningene vi tar basert på nettopp disse dataene. Derfor har dette prosjektet vært veldig viktig for oss, sier Shannan Brown.
 
De tre kvinnene bak prosjektet var Deja Coupe, (Assisterende Produksjonsanalytiker i Cermaq Canada), Laura Windatt (FishTalk-konsulent i AKVA group Nord-Amerika og Australasia) og Shannan Brown, HR Manager i Cermaq. Sammen tok de sine ulike bakgrunner og styrker med seg inn i prosjektet for å utvikle en helt ny måte å trene ansatte på i Fishtalk-programvaren og lære dem hvordan de best mulig kan nyttiggjøre seg av programvaren i den biologiske produksjonen.
 
De tilnærmet seg også opplæringen ved hjelp av kvalitetsverktøy som treningsdatabase, manualer, treningsdatamaskiner og velutviklede case-studier og eksamener. Alt i alt resulterte det i at de nå kan tilby sine ansatte noe av det beste Cermaq noensinne har kunnet tilby av opplæring og kompetanseheving.  
 
– Utfallet har vært langt bedre enn vi kunne forestille oss og vi fikk alle noe nytt og verdifullt utav det. Deja mottok Fishtalk-trening tilpasset brukere på både nybegynner-, middels- og avansert nivå. Laura mottok mye informasjon om design av god opplæring og fikk et verktøy til å lage læreplaner også for andre AKVA-kunder, mens jeg kunne demonstrere hva kvalitetstrening virkelig er og hva det betyr for en virksomhet, sier Shannan.
 
Dette prosjektet er et godt eksempel på Cermaq Canadas globale strategi "Great Partnerships" og AKVA groups visjon «Teknologi for bærekraftig biologi» og verdiene - kundefokus og akvakulturkunnskap.
 
- Ved å samarbeide oppnådde vi mer. Vi har tatt opplæring til et helt nytt nivå i Cermaq, avslutter Shannan entusiastisk.

- Fishtalk data er helt avgjørende for vår drift ettersom det gir oss tilnærmet sanntidsinformasjon fra avsidesliggende lokasjoner. Å sørge for at våre ansatte er godt opplært, slik at vi klarer å ta ut det fulle potensialet av systemene er simpelthen god forretning. På den måten får vi en nær knytning mellom de som er ute på lokalitetene og oss her på kontoret, konkluderer Cermaq Canda Managing Director, David Kiemele.