29.01.2016

Trond Williksen presenterte under Arctic Frontiers

27 januar presenterte CEO Trond Williksen under Arctic Frontiers.
trond williksen arctic frontiers 2016Fotograf: Pernille Ingebrigtsen/Arctic Frontiers 2016

Arctic Frontiers gikk av stabelen 27 januar og CEO Trond Williksen var en av foredragsholderne. Han var i godt selskap med foredragsholdere som Statsminister Erna Solberg, Direktør for Norsk Olje og Gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, CEO for Marine Harvest Group Alf-Helge Aarskog og en rekke andre tungvektere fra industrien.
 
Det overordnede temaet for Arctic Frontiers Business 2016 var teknologi rettet mot operasjoner i nordlige havområder. Det var flere parallelle sesjoner og «round table» diskusjoner under arrangementet. Trond Williksen snakket om erfaringer og krav til teknologioverføring i oppdrettsnæringen.

Under presentasjonen sin snakket han om utviklingen i bransjen, teknologioverføring fra andre næringer til oppdrettsnæringen og megatrender som nå driver bransjen. Han gjorde det klart at teknologioverføringsbidrag fra andre bransjer, inkludert olje- og marine næringer er velkomne dersom det er relevant.
 
Han understreket at for å lykkes med bærekraftig havbruk er det flere kriterier som må være på plass, ikke bare teknologi. Han ytret også en viss skepsis mot forståelsen om at dyre offshorekonstruksjoner, inspirert av oljeindustrien er løsningen for bransjen. Han peker på at mange kan bygge dyre offshoreinnstallasjoner som flyter i utsatte farvann, men at dette ikke nødvendigvis er det samme som å utvikle løsninger for en bærekraftig havbruksnæring.