30.06.2017

Tytlandsvik Aqua bygger anlegg for stor smolt

Tytlandsvik Aqua signerte nylig avtale med Aquatec Solutions AS, et heleid datterselskap av AKVA group ASA, om byggingen av to anlegg for produksjon av stor smolt. Samlet tankvolum blir i overkant av 15 000m3 og produksjonskapasitet 3 000 tonn per år.
p815 tytlandsvik 02Selskapet innehar en stor tomt og planlegger også en videre utbygging som vil kunne løfte den årlige produksjonskapasiteten til hele 9 000 tonn. Med på satsingen er oppdrettsgigantene Grieg Seafood og Bremnes Seashore.

Denne type prosjekter med produksjon av stor smolt er svært viktige bidrag til å skape en helt nødvendig utvikling av den norske oppdrettsnæringen sier Nils Viga, daglig leder i Tytlandsvik Aqua. Vi ser nå en politisk styrt nedbremsing av utviklingen av tradisjonelt havbruk i de fleste regioner i landet. Større smolt med naturlig lusebeskyttelse i form av velutviklet slimlag og kortere generasjonstid har vært en viktig suksessfaktor for havbruksnæringen på Færøyene. Her har Færøyene ledet utviklingen og vi i Norge kommer nå etter.

Dette er en innovativ og offensiv satsing som innebærer at vi i Tytlandsvik Aqua tar en betydelig risiko all den tid næringens rammer for utvikling i svært høy grad er styrt av biologi og politikk. Det er vanskelig å spå fremtiden i en næring som er i så rask utvikling, men vi er allikevel trygg på at en svært viktig del av løsningen for bærekraftig vekst vil være å flytte en større del av produksjonen på land i et kontrollert miljø. De mange ubesvarte spørsmålene innebærer at vi må gjøre en del ekstra investeringer for å kjøpe oss fleksibilitet. Om smolten blir 500 gram, 1500 gram eller enda større vil tiden vise. Det viktigste for oss er å sørge for at vi ikke tar valg som begrenser oss i fremtiden. Et av grepene vi har gjort er å ta i bruk teknologi som reduserer forbruket av råvann til et absolutt minimum. Dermed minimeres det miljømessig fotavtrykket av anlegget samtidig som det utvider vårt fremtidige handlingsrom.  

p815 tytlandsvik 05
 
 
99,9 % resirkulering

Anlegget er designet med vår unike Zero Water Change teknologi, forteller Jesper Lund, senior sales manager i Aquatec Solutions. I tillegg til mer tradisjonell resirkuleringsteknologi settes det inn ytterligere steg i vannbehandlingen som fjerner nitrat og fosfor fra vannet. I praksis resulterer dette i at vannforbruket er hele 90 % lavere enn i et ordinært resirkuleringsanlegg som jo allerede gjenbruker 99 % av vannet. Hele anlegget kan drives med en ferskvannstilførsel på 250 liter per minutt. Dette innebærer at vannforbruket blir så lavt at man i teorien kan etablere anleggene tilnærmet hvor som helst. Dette åpner mange nye dører for havbruksnæringen i Norge hvor anleggene ofte har blitt etablert på suboptimale steder for å få tilgang på nok vann. Fra vårt synspunkt er imidlertid den største fordelen med ZWC teknologien at den tillater oss full sterilisering av råvannet som tilsettes anlegget. Et smoltanlegg i dag forvalter enorme verdier og det er særdeles viktig at vi gjør alt vi kan for å ivareta biosikkerheten.    
 
Massiv interesse for post smolt

Vi ser for øyeblikket en enorm interesse for anlegg til produksjon av stor smolt i markedet forteller Ole Gabriel Kverneland, Salgssjef Landbasert i AKVA group ASA. Oppdrettsnæringen går utvilsomt i retning av å flytte større deler av verdikjeden på land gjennom å øke størrelsen på smolten før den settes i sjøen. Mange av våre kunder har allerede gjort omfattende forsøk på produksjon av stor, sjøvannsadaptert smolt og dette har gitt meget gode resultater både på land og på sjø. Færøyene har vært langt fremme på produksjon av stor smolt og resultater der har vist tydelig økt lønnsomhet for næringen som helhet. Interessen har ikke blitt mindre av at forsøk peker i retning av at landbasert produksjon av postsmolt i resirkulert sjøvann kan gi mindre lusepåslag i tillegg til lavere dødelighet og raskere vekst. Alt tyder på at stor smolt blir et meget viktig verktøy i kampen mot lakselus fremover. Selv om vi har kommet langt og viser at produksjon av postsmolt øker lønnsomhet for våre kunder mener vi det er store muligheter for å optimalisere produksjonen ytterligere om vi tilpasser teknologien til biologien og ikke motsatt. En meget spennende del av denne utviklingen er at post-smolten produseres under såkalt isoosmotiske forhold og hvor det legges stor vekt på tekniske løsninger for å unngå at fisken blir stresset. De foreløpige resultatene av denne utviklingen er særdeles lovende med tanke på fiskens tilvekst og overlevelse både på land og etter utsett i sjø, avslutter Ole Gabriel.