02.09.2013

Utvidet landbasert oppdrett

AKVA group er hovedleverandøren av havbruksutstyr og -teknologi til Danmarks største landbaserte lakseoppdrettsanlegg
landbasert2Stadig strengere miljøkrav i Danmark vedrørende begrensede utslipp av industriavfall i elver og innsjøer førte til at oppdrettsanlegg opprinnelig ble flyttet til sjøen. Nå er mer avanserte systemer med lukkede kretser og ingen belastning på det øvrige miljøet tilbake for fullt. Det største selskapet er Danish Salmon A/S, som akkurat har bestilt Danmarks største landbaserte anlegg for laks utenfor Hirtshals. Dette anlegget består av tre haller med runde tanker der fisken lever fra de blir befruktet som egg til de er laks klar for slakting. Det finnes to store og tre mindre renseanlegg og et administrasjonsbygg på 150 m2.

AKVA group Danmark har fungert som totalkonsulent og leverandør av utstyr for vannbehandling, oksygenkontroll, fôring og sensorer fra forprosjekterings- og skissestadiet til gjennomføringen av prosjektet. - Danish Salmon er en fantastisk mulighet for oss. Nå kan vi invitere kunder fra Russland og de Forente arabiske emirater for å se teknologien i bruk, sier prosjektleder Erik Odgaard for AKVA group Danmark.