06.12.2017

Viktig arena!

AKVA group er i disse dager å finne på årets TEKMAR-konferanse.
img 0309Hovedfokus for konferansen er å være en arena der norsk oppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og gir innspill til nasjonale FoU-strategier. Basert på dialog utvikles samarbeidsprosjekter som bidrar til økt innovasjon og er viktige for å styrke norsk laksenæring.

TEKMAR har blitt arrangert hvert år siden 2003. Det er en tung deltakelse fra industri hvor i størrelsesorden 82 prosent kommer fra oppdretts-, utstyrs- eller tjenesteproduksjonsleddet i lakseverdikjeden.

AKVA group var tilstede på den tilhørende minimessen representert av Thomas Hoff og Bjørn Sirnes.

Hele 24 foredrag gjennom to dager, samt debatter og «gul lapp"-seanser bidrar til økt læring og bedre forståelse for de utfordringene som oppdrettsindustrien står ovenfor.

 

Se program: HER