12.09.2018

Viktig budskap på AKVAkulturdagen

Tar vi vare på havet, vil havet ta vare på oss, minnet dagens første foredragsholder, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, Roy Angelvik, om.
angelvik– Det blir ikke vekst i næringen med mindre vi klarer å håndtere utfordringene i bransjen. Vi må vokse på naturens premisser, oppfordret statssekretær Roy Angelvik publikummet på AKVAkulturdagen.

På denne fagdagen, som blir arrangert av AKVA group på Marineholmen i Bergen, er det nettopp ny havbruksteknologis muligheter for bærekraftig vekst som står i fokus. Ved siden av et faglig program hvor ulike foredragsholdere deler sine tanker om vekstmuligheter og teknologiens rolle, får de besøkende også ta nærmere i øyesyn noe av den nyeste teknologien som AKVA group og selskapets samarbeidspartnere har å by på.


Rundt 180 kunder, samarbeidspartnere og andre bransjefolk møtes til årets AKVAkulturdag i Bergen. 

Statssekretær Roy Angelvik kom en med en tydelig oppfordring til bransjen fra talerstolen om å samarbeide både for å løse miljøutfordringer og heve omdømmet til næringen.

– Trafikklysordningen medfører ikke en kollektiv avstraffelse, men et kollektivt ansvar. For å kunne løse utfordringene vi står overfor, er det viktig at vi kan sette oss sammen og lære av hverandre. Mitt inntrykk er at næringen blir bedre og bedre på dette, sa han.

Angelvik roset også næringens innovasjonsvilje og evne til å benytte seg av offentlige innovasjonsmidler, men skulle gjerne sett at bransjen våget å gjøre enda mer.

– Det er viktig at vi får på plass nye teknologiske løsninger som møter utfordringene våre. Utviklingstillatelsene er ett av flere virkemidler vi bidrar med, og det blir spennende å følge med på utviklingen i prosjektene som har fått tilsagn. Lykkes vi med disse, vil det komme hele næringen til gode, sa Angelvik.


Forankring er ett av flere gode samtaleemner under AKVAkulturdagen. 

Spyling og annet vedlikehold av nøter er viktig for godt dyrehold. AKVA Marine Services er tilstede på AKVAkulturdagen med sin ROV-båt MS Klara.