SAMFUNNSANSVAR

AKVA GROUP FORPLIKTER SEG TIL Å

chevrons-right
Å drive lønnsom utvikling, produksjon og leveranse av teknologi og tjenester av høy og pålitelig kvalitet, å innfri kundenes forventninger, oppnå kundetilfredshet og utvikle AKVA groups posisjon som ledende leverandør av teknologi og service til den globale akvakulturindustrien.
chevrons-right
Å overholde lover og reguleringer, bransjestandarder og kvalitetssystemkrav i markedene vi opererer i.
chevrons-right
Å unngå at vår produksjon, produkter, løsninger eller service forårsaker uakseptable HMS-konsekvenser.

AKVA GROUP VIL INNFRI FORPLIKTELSENE VED Å

chevrons-right
Ha en risikobasert tilnærming.
chevrons-right
Kontinuerlig forbedre prestasjoner, presisjon og kvalitet i organisasjonen ved å etablere og drifte et kvalitetsstyringssystem og aktivt bruke avviksmeldinger, både i forhold til interne prosesser, HMS og produktavvik.
chevrons-right
Kontinuerlig forbedre prestasjoner, presisjon og kvalitet gjennom kunnskapsrike, godt opplærte og kompetente medarbeidere.
chevrons-right
Bruke et integrert ledelsessystem, AKVA Quality System (AQS) og overholde kravene defintert i ISO 9001 Quality Management Systems, ISO 14001 Environmental System og ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System-standardene i land og markeder hvor dette er påkrevd og aktuelt.
chevrons-right
Definere og jobbe for å oppnå spesifikke og dynamiske kvalitetsmål innenfor hvert forretningsområde. 

VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD

AKVA group oppfordrer alle til å varsle om enhver form for ulovlige, uetiske og/eller kritikkverdige forhold relatert til vår virksomhet.  

Vennligst meld fra her hvis det er noe du ønsker å gjøre oss oppmerksom på. 

ISO9001:2015

ISO9001:2015