Fishtalk Equipment

SMART - RETT OG SLETT!

SMART - RETT OG SLETT!

fishtalk-screenshot
FULL KONTROLL
Grafisk kartvisning koblet mot listevisning gjør det enkelt å ha kontroll på arbeidsordrer for organisering av aktiviteter, rapporter, oversikter og dokumentregister.
fishtalk-resertifisering
RESERTIFISERING
Planlegg drift av utstyr opp mot produksjonssyklus og når det er tid for neste resertifisering. Planlegg varslinger til riktig tid og til riktige personer. Dokumentasjon av resertifiseringen.
fishtalk-varsling
VARSLING
Kart og tabell gir oversikt over skadde deler og utstyr. Her får du all informasjon for å vurdere riktige tiltak. Du finner enkelt informasjon om styrke/egenskaper når deler må skiftes raskt. Midlertidige tiltak som krever reparasjoner på senere tidspunkt blir lagt inn i feilliste for videre plan.
fishtalk-biologisk-planlegging
BIOLOGISK PLANLEGGING
Drift av utstyr må tilpasses biologiske behov. God oversikt over status gir godt grunnlag for å kunne drifte utstyr basert på biologiske planer. Riktig utstyr i forhold til bølgehøyde, strømforhold etc. og nok utstyr tilgjengelig for å dekke behovet.
revisjon
REVISJON
Dokumentasjon om drift og vedlikehold er alltid tilgjengelig. Du får informasjon per komponent/utstyrsdel, eller på det nivået du ønsker. Status på bruks- og vedlikeholdshistorikk. Oversikt over planlagt vedlikehold.
part
ALT UTSTYR
Fishtalk Equipment gir deg full kontroll på hver minste del. Systemet tilfredsstiller alle krav i henhold til NS 9415:2009 og NYTEK.
webclient-app
WEBCLIENT OG APP
Legg vekk papirlappene og permene og la våre apper forenkle datainnsamlingen fra produksjonen. Appene sørger for effektiv registrering av data rett fra merdkanten. Få bedre dataflyt, deling og rapportering. Vi tilbyr både standardapper og skreddersydde løsninger.
fishtalk-equipment-service-planner
FISHTALK EQUIPMENT SERVICE PLANNER
Fishtalk Equipment Service Planner er et system for fartøyskommunikasjon, planlegging, tildeling, utføring og rapportering av oppdrag knyttet til serviceoperasjoner innen havbruk. Systemet består av Planner, Boat Manager og Tablet-applikasjon.

Vil du ha mer informasjon? Kontakt Thomas!

Portrait-Thomas
Thomas Hoff
Sales Manager Software

m. +47 99 20 66 25
thoff@akvagroup.com
spare-parts_blue

RESERVEDELER

Last ned vår reservedelskatalog eller bestill direkte ved å fylle ut skjema på siden.
user-manuals_blue

BRUKERMANUALER

Her finner du våre oppdaterte brukermanualer til enhver tid.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?