Forskning og Utvikling

Infrastruktur og system for økt fôringskontroll i store merder (NFR-prosjekt, 2014-16).


Fôret er den største, enkelte innsatsfaktoren i lakseproduksjon og prosjektets visjon var at hver pellet som leveres til fôrflåten skal utnyttes direkte til effektiv produksjon av laks.

Prosjektet hadde derfor som målsetting å:
  • Etablere objektive fôringsindikatorer for fiskens appetitt og fôringsrespons.
  • Identifisere løsninger der fôret kan fordeles bedre og sikrere, basert på informasjon fra mer objektive måleparametere for fiskens appetitt og fôringsrespons.
  • Utvikle en mer tilrettelagt infrastruktur for dataflyt.
 
Deltagere:
AKVA group ASA, Cermaq, Lerøy, SalMar, Måsøval Fiskeoppdrett, Nortek, Norbit, SINTEF, NTNU, ACE.

Resultater:
  • Pelletsspredning med ulike spredere er undersøkt og det er utviklet ulike metoder og modeller for å detektere og beregne pelletsspredning i merd.
  • Det er utviklet infrastruktur i form av AKVAconnect – en programvareplattform for videooverføring, prosesskontroll og datainnsamling.
  • Norbit multibeam sonar er undersøkt og kan egne seg til å detektere pellets i stor merd. Det er utfordrende å skille fisk og pellets i selve bearbeidingen av bildene, men det kan være mulig.
Deteksjon av pelletsnedslag med drone
Gul farge viser høy tetthet av pellets, mørk blå viser lav tetthet.
Beregning av utgangshastighet på pellets
Bruk av høyhastighetskamera for å beregne utgangshastighet på pellets. Målingene benyttes i en modell for å beregne spredning av fôr.
Test av Norbit multibeam sonar
Test av Norbit multibeam sonar
Det ble undersøkt om sonaren egner seg for pelletsdeteksjon og til å gi informasjon om fiskens plassering og fôringsrespons.

Faktaark

IMG_0771_original
Trude Olafsen
Project Manager Business Development Research & development
+47 73 84 28 12
+47 915 57 400
tolafsen@akvagroup.com