INFORMASJON VEDRØRENDE KORONA

Covid-19-situasjonen vil vare, og AKVA group har etablert langsiktige retningslinjer og rutiner som skal følges av organisasjonen. Vi stoler på myndighetene, og vi vil følge myndighetsanbefalinger og retningslinjer.
Sist oppdatert: 16.10.20
AKVA group vil opprettholde prosjektleveranser så normalt som mulig. Vi risikovurderer kontinuerlig og iverksetter umiddelbart tiltak hvis vi tror en situasjon vil påvirke leveranser til våre kunder.

I AKVA group har vi flere interne tiltak for å forhindre spredning av sykdom:

• I kontorområder og kantiner trenger vi å opprettholde en sosial avstand på 1 meter, hostetikette, god håndhygiene og strenge rengjøringsrutiner i samsvar med anbefalinger fra helsemyndigheter
• Antall reiser skal være begrenset til bare strengt nødvendig
• Vi har en "lukket dør" -policy for å overvåke alt eksternt personell som kommer inn i lokalene våre. Alle besøkende skal være registrert
• Vi oppfordrer alle våre ansatte, og spesielt personell i risikogrupper, til å diskutere arbeidsforhold med lederen
• Og selvfølgelig – vi understreker viktigheten til alle om å bli hjemme hvis du føler deg syk eller tror du har blitt utsatt for smittet personell.
 
“Vi vil gjøre alt i vår makt for å opprettholde driften og støtte kundene våre gjennom denne utfordrende tiden. Hvis og når korona vil ha innvirkning på avtalte leveranser, for eksempel som et resultat av forsinkelser i leveranser, vil vi umiddelbart informere berørte kunder", sier administrerende direktør Knut Nesse.


 

Send melding til support