Pioneering a better future

AKVA group er verdens største leverandør av løsninger og tjenester til oppdrettsnæringen. Drevet av lidenskap, engasjement og en dyp forståelse av kompleksiteten innen akvakultur, kan vi løse de mest avanserte utfordringene i sjø og på land. Vi er til stede i alle verdens markeder med kontorer i 11 land og medarbeidere fra 39 nasjonaliteter.